Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
KẾT QUẢ CHUYÊN MÔN TTYT TIÊN LỮ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2018
Ngày cập nhật 03/12/2018

KẾT QUẢ CHUYÊN MÔN TTYT TIÊN LỮ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2018

 Kết quả đạt được:

Tiêu chí đánh giá

Chỉ tiêu SYT giao năm 2018

Thực hiện năm 2018

Đạt tỷ lệ

%

- Biên chế giường bệnh:    

110

285

259

- Tổng số lần đến khám:            

46.200

65.173

141

- BN điều trị nội trú:

8.781

10.689

122

- Tổng số ngày điều trị nội trú:

42.158

74.891

178

- Tổng số phẫu thuật loại 3 trở lên

817

610

75

- Tổng số Xét nghiệm:

236.576

252.256

107

- Tổng số siêu âm

4.505

14.802

329

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?