Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Văn bản chuyên ngành

Tìm kiếm văn bản chuyên ngành

Lĩnh vực:       Loại văn bản:       Cơ quan ban hành:
Từ năm:       Đến năm:      
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7603/QĐ-BYT07/01/2019Quyết định về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6)
1282/QĐ-SYT28/09/2018Quyết định về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh của TTYT Tiên Lữ