Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Danh bạ cơ quan
I. QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Thực hiện quy chế công tác khoa nội. 2. Một số công tác đặc thù của khoa nhi:
QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Thực hiện quy chế công tác khoa nội. 2. Một số công tác đặc thù của khoa truyền nhiễm: a. Khoa phải bảo đảm các quy định về cách li, chống lây chéo, có buồng bệnh khép kín và có lối đi cho người bệnh vào khoa điều trị không đi qua các khoa khác. b. Có đủ các điều
1. Khoa Răng – Hàm – Mặt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa, gồm 2 bộ phận: a. Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt. b. Nội trú: Phẫu thuật
QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Khoa ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật. 2. Khoa ngoại được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh. 3. Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng
Phòng kế hoạch nghiệp vụ của bệnh viện trước là phòng Kế hoạch tổng hợp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện, là phòng nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện. Tính đến tháng
Phòng Tổ chức - Hành chính - tài chính của bệnh viện trước là Phòng Tổ chức hành chính và Phòng Tài chính kế toán. Đến tháng 2 năm 2019 thì gộp lại thành Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo
. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Khoa nội là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh. 2. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa. 3. Khoa nội là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên
Phòng Y tá (điều dưỡng) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. I. NHIỆM VỤ: 1. Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh kỹ
QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Căn cứ quyết định 05/2019/UBND tỉnh Hưng Yên thì từ 01/8/2019 khoa Phụ sản và đội chăm sóc sức khỏe sinh sản được gộp thành Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản. Khoa có nhiệm vụ đỡ đẻ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa. 2. Khoa được bố
I. QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Khoa y học cổ truyền thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và đông dược. 2. Khoa y học cổ truyền phối hợp với các khoa lâm sàng tiến hành nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học
I. QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Khoa khám bệnh có nhiệm vụ: a. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu. b. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu. c. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh
Khoa Y tế công cộng trước là Đội Y tế Dự Phòng có chức năng: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục
QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý. 2. Pha chế một số thuốc dùng trong bệnh viện. 3. Kiểm
XÉT NGHIỆM 1. Khoa xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị. 2. Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh. 3. Việc quản lý trang thiết
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?