Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Danh bạ cơ quan
Phòng Điều Dưỡng
Ngày cập nhật 06/10/2018

Phòng Y tá (điều dưỡng) của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. I. NHIỆM VỤ: 1. Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định. 2. Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện. Danh sách biên chế nhân lực phòng Điều dưỡng như sau:

Tên Chức danh Chức vụ Điện thoại Email
Lưu Thị Hồng NhungY sĩ nhaPhó Trưởng phòng0987398100
Lương Thị MaiKỹ sư chế biến nông sảnNhân viên
Nguyễn Thị ĐảmNấu ănNhân viên phục vụ
Phạm Thị Mai AnhĐại học sư phạmNhân viên
Hoàng Mạnh HùngCử nhân LuậtNhân viên

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?