Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
TTYT Tiên Lữ phối hợp triển khai thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT
Ngày cập nhật 20/03/2018

Triển khai thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động

Thực hiện  Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã ban hành một số văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

     Nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và ngăn chặn trục lợi BHXH. BHXH tỉnh Hưng Yên đề nghị cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đăng ký, cập nhật khi có mẫu dấu, mẫu chữ ký, người được ủy quyền ký và đóng dấu trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp người ký và đóng dấu trên Giấy chứng nhận không phải là thủ trường đơn vị thì các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện ủy quyền bằng văn bản cho người ký thay, đồng thời thực hiện cập nhật trên Cổng Giám định BHYT như việc đăng ký mẫu dấu và chữ ký.

     Ngày 19/03/2019 Trung tâm Y tế Tiên Lữ đã gửi công văn đăng ký mẫu chữ ký của Người ủy quyền là Giám đốc Nguyễn Văn Hà cho Người được ủy quyền là Phó Giám đốc Vũ Kim Tuyên để ký giấy nghỉ việc hưởng BHXH.

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?