Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
YÊU CẦU BÁO GIÁ NGÀY 30/8/2023
Ngày cập nhật 30/08/2023

TRung tâm Y tế huyện Tiên Lữ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế ngoài danh mục trúng thầu tập trung năm 2023 của Trung tâm Y tế Tiên Lữ

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế ngoài danh mục trúng thầu tập trung năm 2023 của Trung tâm Y tế Tiên Lữ

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?