Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản tại Trung tâm Y tế Tiên Lữ năm 2024
Ngày cập nhật 02/01/2024

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản tại Trung tâm Y tế Tiên Lữ năm 2024

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản tại Trung tâm Y tế Tiên Lữ năm 2024

Hội đồng thanh lý tài sản công thuộc Trung tâm Y tế Tiên Lữ tổ chức bán thanh lý tài sản thu hồi sau phá dỡ của hạng mục nhà khám bệnh và mái che sân nhà khám bệnh thuộc Trung tâm y tế Tiên Lữ

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?