Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến xã năm 2019
Ngày cập nhật 22/03/2019

Thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp xã năm 2019

Thực hiện công văn số 365/SYT-NVY ngày 14/3/2019 của Sở Y tế Hưng Yên về việc triển khai thực hiện khám chữa BHYT tuyến xã năm 2019.

Trung tâm y tế Tiên Lữ dự kiến triển khai thực hiện khám chữa bệnh BHYT, quản lý bệnh không lây nhiễm tại 03 trạm y tế xã: Thủ Sỹ, Trung Dũng và Thiện Phiến. Mỗi trạm cử 02 cán bộ về trung tâm để thực hành, huấn luyện trong thời gian tối thiểu là 01 tháng dưới sự hướng dẫn thực hành của Khoa khám bệnh - Trung tâm Y tế Tiên Lữ.

Các trạm y tế tự rà soát lại trang thiết bị, vật tư, hóa chất thuốc... để đảm bảo việc ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến xã năm 2019.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?