Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Mã cơ sở khám chữa bệnh của các trạm y tẽ xã trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 28/03/2019

Mã cơ sở khám chữa bệnh của các trạm y tẽ xã trên địa bàn huyện

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Quyết định số 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế Hưng Yên về việc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho trạm Y tế tuyến xã.

Danh sách mã cơ sở, khám bệnh chữa bệnh được Sở Y tế Hưng Yên cấp như sau:

STT Tên cơ sở khám chữa bệnh Mã cơ sở khám chữa bệnh
1 TYT xã Hưng Đạo 33022
2 TYT xã Ngô Quyền 33023
3 TYT xã Nhật Tân 33024
4 TYT xã Dị Chế 33025
5 TYT xã Lệ Xá 33026
6 TYT xã An Viên 33027
7 TYT xã Đức Thắng 33028
8 TYT xã Trung Dũng 33029
9 TYT xã Thụy Lôi 33221
10 TYT xã Hải Triều 33222
11 TYT xã Thủ Sỹ 33223
12 TYT xã Thiện Phiến 33224
13 TYT xã Cương Chính 33225
14 TYT xã Minh Phượng 33226

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?