Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Ngày cập nhật 16/05/2019

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-SYT ngày 02/5/2019 của Sở Y tế Hưng yên về kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ngành Y tế Hưng Yên.

Căn cứ Kế hoạch số 572/KH-SYT ngày 02/5/2019 của Sở Y tế Hưng Yến về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành y tế năm 2019.

Để chủ động trong công tác phòng cống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, Trung tâm Y tế Tiên Lữ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

- Thành lập ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Giám đốc làm trưởng ban

- Xây dựng kế hoạch năm 2019 phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong BCH. Hướng dẫn cho cơ quan tổ chức triển khai kiểm tra giám sát việc thực hiện.

- Xây dựng phương án cụ thể cho từng tình huống bão lụt có thể xảy ra.

- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Hậu cần, vật tư, nhân lực, chỉ huy.

-  Kiểm tra lại chất lượng nhà cửa kho tàng, đường điện, cây to có thể gây tai nạn khi mưa bão, có phương án và thực hiện khắc phục.

- Chuẩn bị các phương tiện vận chuyển: xe hoặc thuyền mủng, phao cứu sinh, thang, vôi bột, y dụng cụ, thuốc men.

-Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội cấp cứu, có kế hoạch tập huấn để ứng phó với từng tình huống cụ thể có thể xảy ra khi có bão lụt.

- Phân công thường trực Ban chỉ huy.

- Trung tâm có kế hoạch, dự kiến mua sắm các trang, thiết bị, lương thực, thực phẩm dự trưz phục vụ phòng chống lụt bão.

- Các đội cấp cứu điều trị cơ động và cơ động xử lý môi trường và phòng chống dịch: Tập huấn lại chuyên môn theo các tình huống xảy ra khi có lụt bão.

- Dự kiến nơi nhận bệnh nhân của các khoa nếu có bão lụt xảy ra; những trường hợp nhẹ cho về địa phương điều trị tiếp, trường hợp bệnh nặng phải giữ lại để điều trị tại bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trạm Y tế cơ sở, yêu cầu các trạm y tế cơ sở nộp kế hoạch phòng chống lụt bão và danh sách phụ nữ có thai dự kiến sinh trong mùa mưa bão, người già > 60 tuổi, trẻ em < 10 tuổi.

- Yêu cầu mỗi trạm chuẩn bị 1/2 cơ số thuốc, 1/2 cơ số trang thiết bị y tế.

 

-

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?