Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Kết quả việc thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
Ngày cập nhật 21/05/2019

Kết quả việc thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh."

Thực hiện Kế hoạch số 1398/KH-SYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Sở Y tế Hưng Yên về việc triển khai thực hiện " Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Kết quả việc thực hiện của Trung tâm Y tế Tiên Lữ như sau:

- Đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp trên, phù hợp với đặc thù của Bệnh viện.

- Tổ chức ký cam kết, thực hiện theo đúng các nội dung đã cam kết đối với toàn thể các cán bộ viên chức, người lao động trong toàn viện.

- Thực hiện các công tác truyền thông, nêu gương người tốt, việc tốt của cán bộ y tế, phê phán những hành vi không tốt trong ứng xử của cán bộ y tế đối với người bệnh và gia đình người bệnh.

- Tổ chức lớp tập huấn về giao tiếp ứng xử cho toàn thể cán bộ trong toàn viện. Lãnh đạo thường xuyên quán triệt văn hóa giao tiếp trên hội nghị giao ban hàng ngày, hàng tuần.

- Trung tâm đã xây dựng lộ trình triển khai trang phục y tế cho công chức, viên c hức, người lao động y tế theo quy định của Bộ Y tế. May đồng phục đồng nhất cho bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ, nấu ăn theo quy định.

- Phòng Điều dưỡng thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh 3 tháng/ lần.

- Công khai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung Tâm. Sử dụng hòm thư góp ý đặt ở các khoa để người bệnh và gia đình người bệnh, nhân dân phản ánh, góp ý được thuận lợi.

- Xây dựng khẩu hiệu thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện cho đơn vị phù hợp với thực tế theo tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế. Treo tại các khoa, phòng, bệnh viện.

- Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát 2 lần/tuần gắn với chất lượng hoạt động của bệnh viện và chất lượng hoạt động công đoàn.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người bệnh theo Bộ công cụ đánh giá xã hội học, gắn với công tác cải cách hành chính trong ngành Y tế.

- Xây dựng Quy chế xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền của Giám đốc và theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện, cử lý các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử theo phản ánh của nhân dân qua phản ánh trực tiếp hoặc các kênh thông tin, qua hộp thư góp ý, đường dây nóng, qua thanh tra kiểm tra, cam kết kiên quyết xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm Quy tắc ứng xử, gây hậu quả nghiêm trọng.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?