Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ dinh dưỡng
Ngày cập nhật 13/01/2019

Triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ dinh dưỡng

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. Công văn số 4980/BYT-KH-TC ngày 01/9/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị giới thiệu và nhân rộng mô hình " Câu lạc bộ dinh dưỡng" (CLBDD) do Trung tâm Y tế Tiên Lữ tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới và kế hoạch nhân rộng mô hình CLBDD.

Căn cứ vào kế hoạch hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới cho hoạt động nhân rộng mô hình CLBDD trên đại bàn huyện Tiên Lữ.

Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc bộ dinh dưỡng (CLBDD) ra 11 xã ngoài dự án đúng tiến độ góp phần vào mục tiêu chung của toàn huyện trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em.

Trung tâm Y tế Tiên Lữ phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tập huấn cho mạng lưới y tế xã, thôn về kiến thức và kỹ năng cũng như hỗ trợ các tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của CLBDD đồng thời nhân rộng mô hình CLBDD ra toàn huyện với các hoạt động cụ thể như sau:

1. Rà soát toàn bộ số trẻ suy dinh dưỡng < 5 tuổi và số phụ nữ mang thai của tất cả các thôn trong xã nhằm xác đinh được đối tượng đích trong can thiệp sau này.

2. Họp thôn lấy nhu cầu của cộng đồng đồng thời lấy cam kết của người tham gia CLBDD.

3. Chia sẻ thông tin nhu cầu của cộng đồng trong các cuộc họp của xã, từ đó đưa ra khuyến nghị thành lập CLBDD tại cộng đồng.

4. Ra Nghị quyết của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân xã đối với việc thành lập CLBDD trong xã.

5. Thành lập Ban chỉ đạo bao gồm đại diện UBND xã, trạm y tế, hội phụ nữ, trưởng các ban ngành đoàn thể trong xã nhằm thúc đẩy việc thành lập CLBDD.

6. Thành lập CLBDD trong xã theo các thôn. Dự kiến các thôn thành lập và ra mắt CLBDD trước ngày 19/5/2019.

7. Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện giám sát hỗ trợ hoạt động của CLBDD tại các thôn cũng như báo cáo tình hình hoạt động của CLBDD cấp thôn trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của Trung tâm Y tế Tiên Lữ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?