Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Lắp đặt thêm 02 máy chạy thận nhân tạo
Ngày cập nhật 09/01/2019

Lắp đặt thêm 02 máy chạy thận nhân tạo

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh.

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SYT ngày 20/4/2018 của Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh bổ sung của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Hợp đồng liên doanh số 160418/HĐLĐ - TL - HP ngày 16/4/2018 của Trung tâm Y tế Tiên Lữ và Công ty Cổ phần XNK & TM Hà Phương.

Căn cứ tình hình bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Trung tâm lên tới 28 bệnh nhân.

Để đảm bảo người bệnh suy thận được điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế và giảm sự quá tải, Trung tâm Y tế Tiên Lữ đã lắp đặt thêm 02 máy chạy thận nhân tạo từ ngày 07/01/2019, nâng tổng số máy chạy thận của đơn vị là 07 máy.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?