Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco
Ngày cập nhật 18/05/2020

Tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco

Căn cứ Công văn số 209/SYT-NVY ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Sơ Y tế Hưng Yên về việc đồng ý thực hiện phẫu thuật Phaco tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ.

Căn cứ Hợp đồng thuê chuyên gia ngày 31 tháng 12 năm 2019 giữa Trung tâm Y tế Tiên Lữ và Bệnh viện Mắt Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ tổ chức phẫu thuật thành công cho 42 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco vào 2 ngày 11/05/2020-12/05/2020.

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?