Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Kế hoạch tự kiểm tra công tác y tế năm 2020 của Trung tâm Y tế Tiên Lữ
Ngày cập nhật 14/12/2020

Kế hoạch tự kiểm tra công tác y tế năm 2020 của Trung tâm Y tế Tiên Lữ.

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ - BYt ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chính thức đánh giá chất lượng bệnh viện.

Thực hiện Công văn số 2518/ SYT - NVY  ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Sở Y tế Hưng Yên  về việc kiểm tra công tác y tế cuối năm 2020.

Trung tâm Y tế Tiên Lữ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác y tế năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng và hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh, việc thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến việc khám chữa bệnh năm 2020.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, xây dựng kế hoạch năm 2021 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra

- Bệnh viện

- Trạm y tế cơ sở

- Khoa Chăm sóc SKSS, Y tế công cộng và phòng Dân số chấm theo biểu điểm chuyên ngành riêng năm 2020.

2. Hình thức kiểm tra

- Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ  xây dựng lịch tự kiểm tra..

- Thành lập 01 đoàn kiểm tra..

III. NỘI DUNG

1. Biểu mẫu tự chấm toàn Trung tâm

- Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định 6858/QĐ - BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trường Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chính thức đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Biểu điểm kiểm tra công đoàn ngành Y tế 2020.

- Khoa Chăm sóc SKSS, Y tế công cộng và phòng Dân số chấm theo biểu điểm chuyên ngành riêng năm 2020.

2. Công tác chuẩn bị

- Ngày 15/12/2020 họp đoàn kiểm tra thống nhất phương pháp kiểm tra và cách chấm điểm.

- Phòng KHNV chuẩn bị tài liệu, thông báo thành phần đoàn tự kiểm tra, phổ biến, hướng dẫn lại tài liệu cho đoàn kiểm tra.

3. Tự chấm điểm Bệnh viện

- Phòng KHNV cử 1 cán bộ làm thư ký ghi chép điểm, ý kiến tham gia. Hoàn thiện báo cáo kết quả tự chấm điểm theo hướng dẫn Sở Y tế.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO

- Báo cáo dưới 3 hình thức: Văn bản, gmail, USB.

- Nội dung báo cáo gồm:

+ Biên bản kiểm tra theo Tiêu chí Quản lý chất lượng bệnh viện.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của đơn vị năm 2020.

+ Kế hoạch năm 2021

+ Kế hoạch tự kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

+ Biểu điểm Công đoàn.

+ Biểu điểm của Khoa YTCC, khoa CSSKSS và phòng Dân số.

+ Kết quả kiểm tra của các trạm y tế xã.

Sau tự kiểm ta bệnh viện phòng Kế hoạch Nghiệp vụ đề xuất ý kiến, khắc phục tồn tại để chuẩn bị đón đoàn phúc tra của Sở Y tế Hưng Yên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?