Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Kế hoạch đón đoàn phúc tra công tác y tế năm 2020 của Trung tâm Y tê Tiên Lữ
Ngày cập nhật 07/01/2021

Kế hoạch đón đoàn phúc tra công tác y tế năm 2020 của Trung tâm Y tê Tiên Lữ.

Căn cứ Kế hoạch số 2765/KH-SYT ngày 24/12/2020 của Sở Y tế về việc tổ chức phúc tra công tác y tế năm 2020

Trung tâm Y tế Tiên Lữ xây dựng Kế hoạch đón đoàn kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1- Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hoạt động tài chính và nhân lực của đơn vị.

  2- Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định liên quan để xếp loại thi đua, lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

 3- Yêu cầu các khoa phòng, trạm y tế xã chuẩn bị các nội dung để thực hiện đón đoàn kiểm tra theo đúng lịch

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Nội dung kiểm tra:

       1.1. Bảng điểm kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế theo Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế.

        1.2. Bảng điểm kiểm tra, đánh giá việc “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế Xanh- Sạch- Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện hướng tới hài lòng của người bệnh” năm 2020 theo Kế hoạch số 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 của Bộ Y tế.

         1.3. Bảng điểm kiểm tra, đánh giá công tác Y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và Dân số - KHHGĐ theo bảng điểm hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và phòng Dân số trên cơ sở hướng dẫn của tuyến trung ương.

         1.4. Bảng điểm kiểm tra công đoàn: theo biểu điểm kiểm tra công đoàn.

         1.5. Kiểm tra, đánh giá Bệnh viện an toàn “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp”  ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế.

2. Đối tượng phúc tra và hình thức phúc tra:

2.1. Đối tượng phúc tra:

          - Bệnh viện.

          - Các khoa, phòng.

          - Công đoàn cơ sở.

2.2. Hình thức phúc tra:

          - Quan sát thực tế tại các khoa, phòng

          - Xem tài liệu

          - Phỏng vấn bằng bộ câu hỏi của đoàn

2.3. Lịch đón đoàn và thành phần đoàn phúc tra của Sở Y tế H­ưng Yên:

- Thời gian: ngày 11/01/2021.

3. Thời gian và chương trình làm việc:

- Ngày 10/01/2021: Chuẩn bị trước ngày kiểm tra

- Ngày 11/01/2021: Đón đoàn kiểm tra Sở Y tế

  1. PHẦN 1. CHUẨN BỊ TRƯỚC NGÀY PHÚC TRA

3.1. Lãnh đạo:

    -  Quán triệt tới CBNVYT toàn cơ quan nội dung kiểm tra và nêu cụ thể những việc cần làm ngay.

   - Họp các tr­ưởng, phó khoa phòng, Điều d­ưỡng trư­ởng khoa để quán triệt mục tiêu kiểm tra, rà soát lại các nội dung đã đư­ợc phân công.

   - Thông báo các thành viên tham gia đón đoàn kiểm tra; phân công các tổ làm việc với đoàn và giờ đón đoàn đến kiểm tra.

3.2. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ: 

  - Xây dựng kế hoạch đón đoàn phúc tra.

  - Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho phúc tra theo thứ tự mục biểu điểm phúc tra.

   - Chuẩn bị hồ sơ bệnh án l­ưu đã đ­ược đọc.

   - Chuẩn bị các biểu mẫu và biên bản kiểm tra.

   - Viết báo cáo tổng hợp và chuyển sang Powerpoint

   - Cung cấp số liệu cho đoàn phúc tra.

   - Chuẩn bị máy tính, máy chiếu, máy in.

   - Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát lại các khoa phòng và tình hình chung toàn đơn vị vào chiều thứ 5 ngày 07/01/2021: Thành phần: Lãnh đạo và các phòng chức năng

  - Sáng thứ 6 ngày 08/01/2021 thông báo tồn tại và yêu cầu các đơn vị để khắc phục ngay tồn tại 

3.3. Phòng Tổ chức - Hành chính – Tài chính:

    - Kiểm tra đôn đốc tổng vệ sinh toàn viện: Chú ý vệ sinh ngoại cảnh và các phòng vệ sinh công cộng tại các khoa

   - Chuẩn bị máy tính, đèn chiếu, hội trư­ờng, khẩu hiệu, biển chỉ dẫn, hoa, loa đài, chè nước. Chuẩn bị hậu cần, tiếp khách: Lập danh sách và đặt cơm: dự kiến các BS, trưởng, phó khoa, điều dư­ỡng trư­ởng khoa, bí thư­ đoàn thanh niên, đội phục vụ cho công tác phúc tra.

   -  Chuẩn bị xe đưa đón đoàn (7h có mặt tại Sở Y tế)

3.4- Các khoa lâm sàng: Hoàn tất và kiểm tra thật tốt các bệnh án đang điều trị

3.5- Đoàn được phân công đón đoàn phúc tra: Nghiên cứu nội dung đã đ­ược phân công để đón đoàn cung cấp số liệu chuẩn cho đoàn kiểm tra. Khoa YTCC và Khoa CSSKSS chủ động liên hệ với xã, lựa chọn xã để đ­ưa đoàn xuống kiểm tra.

  1. PHN 2. NGÀY ĐÓN ĐOÀN PHÚC TRA
  1. Đối với tất cả CBNV đi làm từ 7h. Không giao ban, trang phục gọn sạch, đầy đủ
  2. Các khoa để xe đúng nơi quy định
  3. Làm chuyên môn và thông báo hư­ớng dẫn t­ư vấn bệnh nhân, ngư­ời nhà bệnh nhân biết lịch kiểm tra
  4. 8h: Tr­ưởng, phó khoa, phòng, đội, BS, điều dư­ỡng trưởng khoa tập trung tại hội trường nhỏ để đón đoàn kiểm tra.
  5. Lãnh đạo giới thiệu đoàn, mục đích, yêu cầu, nội dung phúc tra và phân công các nhóm tiếp đoàn, các nhóm có trách nhiệm bảo vệ kết quả tự kiểm tra và báo cáo Giám đốc sự thay đổi trước khi thiết lập biên bản phúc tra.
  6. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch không quá 10 phút.
  7. Phân công các nhóm đón đoàn và đ­ưa đoàn xuống các khoa, phòng, đội.

            

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?